#!/usr/bin/perl -w
use CGI qw(:standard);

$desi = 1262;

print "Content-type: text/html\n\n";
print "<html><head><title>Kukille vettä!</title></head><body>";

$maara = param("maara");
if (($maara < 1) || ($maara > 20)) {
  print "Veden määrän pitää olla 1-20 dl. \n</body></html>";
  exit;
}

if ( !open(SER, "+</dev/cua0")) {
  print "Sarjaporttimoka. \n</body></html>";
  exit;
}

print "<h1>Kukkien etäkastelujärjestelmä</h1><br>\n";
print "Kastellaan kukkia ", $maara, " desilitralla vettä...<br>\n";

for ($i=0; $i <= ($maara+1) * $desi; $i++) {
  print SER 0;
}

print "<h2>Kastelu suoritettu!</h2>\n</body></html>\n";